onpartijdig en onafhankelijk
Naar aanleiding van de Week van de vrijwilliger (4 - 12 maart) - met als thema "Vrijwilligers versterken je buurt" - trokken we naar het stadsarchief van Sint-Truiden. Sedert een drietal jaar is hier een groep vrijwilligers aan het werk om het volledige archief te herpakken in zuurvrij papier. Omdat alle stukken daarvoor toch door hun handen moeten gaan, wordt meteen ook de staat van de collecties geïnventariseerd. Een blik achter de schermen van het stadsarchief.
Naar aanleiding van de viering van 80 jaar basiliek Kortenbos ging na 18 jaar opnieuw een grote jubelprocessie uit. Ruim dertig groepen en 340 figuranten verleenden hun medewerking aan het gebeuren. Ook Mgr. Hoogmartens bisschop van het bisdom Hasselt kwam speciaal voor deze gelegenheid naar Kortenbos.
Initiatiefneemster Monique Vanelderen doet het verhaal achter deze processie, die voor het eerst plaats vond in 1643.
In Kerniel (bij Borgloon), in het klooster Mariënlof, wordt het schrijn van Sint-Odilia bewaard. Het dateert uit de 13e eeuw en werd vervaardigd in opdracht van de Kruisheren van Hoei. Tijdens de Franse revolutie werd hun klooster verwoest waarna het schrijn meermaals een ander onderkomen kreeg. Tot het uiteindelijk terecht kwam bij de Cisterciënzerzusters in Kerniel.
Op 9 maart 2016 werd het schrijn geopend voor wetenschappelijk onderzoek.
De opening van het reliekschrijn Sint-Odilia (Kerniel - Borgloon) mocht rekenen op heel wat mediabelangstelling. Haspengouw TV werd gevraagd om ook het documenteren van de inhoud door wetenschappers van het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) in beeld te brengen. Hierboven kan je de trailer bekijken. En hier vind je de documentaire.
Impressie van de paardenprocessies van 1945 en 1948 rond de basiliek van Kortenbos. Samengesteld uit 16mm-films die in de pastorij werden gevonden.  Ondersteund door  de reconstructie van een radioverslag uit 1948 en met toelichting over het verschil tussen kerk en basiliek.
Heemkring Landrada uit Munsterbilzen startte een aantal jaren geleden met de archivering van alle documenten die ze sinds de oprichting in 1988 verzamelden. Ze doet dit op dezelfde professionele manier zoals ook de stads- en rijksarchieven te werk gaan. Er werd niet alleen een opleiding gevolgd om correct te klasseren en te inventariseren, ook kwam er zuurvrij materiaal met een lange houdbaar-heidsdatum. De reportage geeft een goed beeld hoe heemkundige kringen hun archief optimaal zouden kunnen beheren.
In deze reportage aandacht voor een uitgebreid naslagwerk over de Graven van Loon. Die uitgave vormde de aanzet naar een rist activiteiten rond het 1.000-jarig bestaan van het Graafschap in 2018. De auteur, historicus dr. Jan Vaes, stelt in deze bijdrage zijn boek voor, maar we maken ook een ommetje naar Borgloon voor een bijzondere interpretatie van die Loonse geschiedenis: de Gravenmuur.
[Home] [info] [Disclaimer] [Contact]