DISCLAIMER

Elke reportage van de
vzw Haspengouw.tv wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Niettemin kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden.
vzw Haspengouw.tv geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit en kunnen onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onnauwkeurigheden in de opgenomen informatie. Dezelfde partijen kunnen niet in gebreke gesteld worden wegens technische mankementen tijdens de overdracht van informatie en beelden, en kunnen om diverse redenen beslissen tijdelijk de streaming van video te onderbreken. vzw Haspengouw.tv is niet verantwoordelijk voor schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de vzw Haspengouw.tv-website.
 
Op de vzw Haspengouw.tv-website is de “Wet bescherming persoonsgegevens” van toepassing.
 
Het auteursrecht voor teksten, ontwerp, foto’s, logo’s en reportages op deze website berust bj vzw Haspengouw.tv Opnames, montage en hermontage gebeuren op initiatief van vzw Haspengouw.tv  en de reportages blijven in die hoedanigheid het intellectuele eigendom van Haspengouw.tv vzw. Teksten en reportages mogen daarom niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, gewijzigd of gebruikt, noch voor commerciële doeleinden noch voor privaat gebruik.
 
vzw Haspengouw.tv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het schenden van auteursrecht of afbeeldingsrecht, gezien steeds toestemming verleend werd door partijen die claimen het auteursrecht te bezitten over het gebruikte materiaal. vzw Haspengouw.tv handelt in deze dan ook op basis van gesteld vertrouwen in de opgemaakte toelatingen. Indien u denkt toch eigenaar te zijn van bepaalde beelden en/of muziek en u meent dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, gelieve ons dan te contacteren.
 
vzw Haspengouw.tv is totaal onafhankelijk waardoor geen onderscheid gemaakt wordt tussen de diverse politieke, ideologische of levensbeschouwelijke meningen. De reportages worden samengesteld vanuit een volledige redactionele vrijheid en beide partijen behouden het recht om, op gelijk welk moment, reportages te verwijderen of niet in te gaan op een aanvraag voor het realiseren van een bijdrage, zonder verplichting tot enige motivering.
 
Deze website kan naast eigen links ook externe links bevatten. Deze worden opgenomen als service voor de bezoeker. vzw Haspengouw.tv is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s van derden. Dat geldt ook voor de privacybescherming op die websites, voor de diensten die hierop aangeboden worden of voor schade en verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.
onpartijdig en onafhankelijk
[Home] [info] [Disclaimer] [Contact]