INFO

Op 15 maart 2015 ging Haspengouw.tv van start en op 1 februari 2016 werd het initiatief erkend als vzw (met ondernemingsnummer 0647.700.672).

Haspengouw.TV wil een combinatie brengen tussen het verleden - weerspiegeld in  materieel én immaterieel erfgoed - en de dynamiek van de regio op vandaag. Want ook die hedendaagse "footprint"  fungeert als aantrekkingskracht voor Haspengouw.
Er zijn dus verhalende reportages te vinden over projecten en initiatieven opgezet door organisaties, bedrijven, verenigingen en overheden. Maar ook  mensen die individueel op één of andere manier met iets moois bezig zijn kunnen aan bod komen. Dat kan gaan over een  bezielend engagement, maar evengoed over een creatieve duizendpoot of een gepassioneerd talent.
Haspengouw.tv is gratis te bekijken zonder login noch paswoord. Iedereen mag op zijn of haar website en sociale media een link leggen naar één of meerdere reportages. ALS OVERHEID OF ORGANISATIE PARTICIPEREN?
Overheden (gemeentelijke, provinciale, intercommunales, opdrachthoudende verenigingen, federale instanties, agentschappen…) en organisaties die een reportage wensen over een thema dat Haspengouw aanbelangt kunnen ons eveneens contacteren. Voor de realisatie van deze items wordt een vergoeding gevraagd. In principe wordt er een tweetal uur gefilmd voor een bijdrage van 4 tot 5 minuten.Uiteraard zijn ook andere mogelijkheden bespreekbaar (langere draaitijd, opname op diverse locaties, vertalingen, …)
Deze mogen geïmplementeerd worden op de eigen site, blog of gepost op sociale media. Ook andere samenwerkingsvormen zijn bespreekbaar (wekelijkse talkshow, events..).Indien een langer engagement aangegaan wordt (in casu het uitwerken van een thema, het volledige werkjaar, een campagne, de voorstelling van de toeristische troeven..) , is er een aantrekkelijke kwantumkorting.
HANDELSZAAK OF BEDRIJF IN DE KIJKER?
Haspengouw.TV heeft 2 aantrekkelijke formules.

1. PUBLIREPORTAGES
U kanop ons een beroep doen voor de realisatie van een publireportage naar aanleiding van een opendeurdag, heropening, algemene voorstelling of productpresentatie. Afhankelijk van de wensen (duurtijd opnames, lengte van de bijdrage, extra belichting, gecomponeerde muziek, stem..) wordt een aantrekkelijke prijsofferte opgemaakt. Het eindresultaat kan ook gebruikt worden op de eigen website, blog & sociale media of tijdens andere promotie-activiteiten.

2. SPONSOR MET TV ADS
Uw logo komt  op de beginpagina met een directe link naar de eigen website.
én u krijgt naam- en logovermelding op reportages. Dat doen we telkens bij het begin en het einde van de reportage met een billboard . Voor alle duidelijkheid: deze billboard vermelding is er niet bij reportages van overheden of betaalde publi-reportages van anderen. Ook vermelding op onze FB account al dan niet met "tags" is dan mogelijk. Als sponsor engageert u zich op jaarbasis met maandelijkse facturatie.

Haspengouw.TV groeit bijzonder snel.
Voorbije zomer bereikten we met onze dagelijkse talksoap, op weekbasis een gecumuleerd uniek FB berichtenbereik tussen de 40.000 tot 70.000 bezoekers.
onpartijdig en onafhankelijk
Haspengouw.TV vzw werkte inmiddels al in opdracht van onder meer Erfgoed Haspengouw, Herk-de-Stad, het Fruitbelevingscentrum  in Borgloon, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, de Begijnhofvrienden van Sint-Truiden, KanteLink, erfgoedvereniging Kortenbos, de Koninklijke Harmonie Salvia, de kunststichting Jos Tysmans, de filosofieschool Doen! Denken! ...

Diverse projecten kwamen tot stand dankzij finciële steun van de provincie Limburg en Vlaanderen.
[Home] [info] [Disclaimer] [Contact]