onpartijdig en onafhankelijk
[Home] [info] [Disclaimer] [Contact]
Dorpswandeling langs het centrum van Alken
Dorp in de kijker : Bommershoven
Verborgen moois : wandeling kasteel van Heers
Landschapswandeling Zammelen
Romeinse tumuli in Gingelom
Een geheim is het niet... Het Haspengouws landschap heeft heel wat mooie en boeiende plekken te bieden. Het Regionaal Landschap voor Haspengouw & Voeren, realiseerde naar aanleiding van Open Monumentendag  vorig jaar een aantal reportages om enkele van die
highlights in de kijker te zetten.
Vlaanderen verwerft het Kasteel van Heers.
Nadat de Vlaamse regering vorig jaar het deel van een Spaanse erfgenaam verwierf werd het dit jaar de volle eigenaar van het kasteel van Heers. Naast een symbolische euro werden ook de openstaande belastingschulden van de familie Desmaisières kwijtgescholden. Hoeveel betaald werd aan de Spaanse erfgenaam is niet bekend gemaakt. De renovatiekosten worden geraamd op 100 miljoen euro. Het omliggende park werd door door de vzw Heerlijk(heid) Heers gedurende de vorige jaren al in ere hersteld en toegankelijk gemaakt voor het grote publiek.