De Stichting Albert Soenen, is verbonden aan het Proefcentrum Fruit (Kerkom) en reikt drie-jaarlijks een prijs uit aan een wetenschapper die baanbrekend onderzoek levert op het gebied van de fruitteelt. Dit jaar kwam Dr Klatt (Duitsland) als laureaat uit de bus, op basis van zijn bevindingen in verband met   verhoogde rentabiliteit in de aardbeienteelt dankzij bijen-bestuiving. Interview met professor emeritus Robert Schoonheydt, voorzitter van de Stichting.

●●●