LUISTERSPEL

Nieuwerkerken is eind 17de eeuw een toe-vluchtsoord voor bandieten. Maar ook deser-teurs die niet willen vechten tegen Frankrijk houden zich hier schuil. Duik mee in het verhaal van 2 broers, Armand en Jules, en hun zoektocht naar de schat van de Zwarte Vijver.

deel 1     ● deel 2     ● deel 3

De heks van Cosen

In Limburg werden in totaal 118 heksenprocessen gevoerd. Maar Lieske Russelen uit Kozen was de enige die aan de waterproef werd onderworpen, het zogeheten "godsoordeel" .

Godefried van Melveren. Midden de 16e eeuw trok de Franciscaan Godefried vanuit Melderen naar Gorkum (Zeeland) om er als koster aan de slag te gaan. Maar de Nederlanden stonden in rep en roer en in 1572 stonden de Geuzen aan de stadspoorten.