Luc Ponet is organist-titularis in de O.L.V.- basiliek van Tongeren en curator/adviseur voor het orgelfestival en het orgelbeleid in Leuven. Daarnaast speelt hij als organist in residence  regelmatig op het Van Peteghem-orgel van de Landcommanderij Alden Biesen.

Vooruitblikkend op duizend jaar Graafschap Loon (in 2018) attendeert hij op de markante invloed  die  het Graafschap Loon, en bij uitbreiding het prinsbisdom van Luik, uitoefenden in het begin van de 17e eeuw op de muziekontwikkeling van die tijd.

●●●