Vrijwilligers van de Haspengouwse planten-werkgroep brengen de bio-diversiteit van de regio in kaart. Deze gegevens worden verwerkt in de "Atlas van de flora in Vlaanderen en het Brussels gewest". En ook  voor beslissingen op Europees niveau worden ze geraadpleegd.

●●●