Gesprek ten huize van Johan Cottenie, Directeur NGO Federatie vzw (Vlaamse federatie van ngo's voor ontwikkelings-samenwerking). Over de rol van inzamelacties maar ook over het belang van handelsakkoorden, de neveneffecten van ontwikkelingshulp, samenwerking  met ondemocratische regimes en het belang van degelijke schoolopleiding.

●●●