Op 5 maart vond het eerste colloquium plaats van Hisab, als aanzet van de nieuwe richting die het uit wil. Hisab staat voor het Historisch Studiecentrum Alden Biesen en het thema, dat de ruim 180 deelnemers bezig hield, ging over "1000 jaar graafschap Loon". Voorzitter Maike Meijers geeft toelichting bij de toekomst- plannen van het Studiecentrum.

●●●